Akumuliatoriai ir jų priedai

Sandėlio technika ir priedai

Svarstyklės

Padangos

Ratukai

Paslaugos ir detalės

Prisijungti prie Girupis.lt
Pamiršote slaptažodį?
Pamiršote slaptažodį?

Negalite prisijungti? Įveskite el. pašto adresą ir el. paštu atsiųsime instrukcijas kaip prisijungti ar pasikeisti slaptažodį.

Prisijungti
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

Traukos baterijų priežiūra

1. ĮVADAS

Švino - rūgštinės baterijos yra sistemos komponentas ir reikalauja atitinkamų atsargumo ir elgesio normų laikymosi tam, kad būtų galima užtikrinti saugią darbo aplinką ir siekiant išlaikyti geriausias akumuliatoriaus eksploatacines savybes visą jo tarnavimo laiką. Šio vadovo paskirtis yra suteikti reikiamas žinias taisyklingam MIDAC MDL ir MBS traukos baterijų diegimui, naudojimui ir priežiūrai.

2.  REKOMENDACIJOS

Prieš diegiant MIDAC MDL ir MBS traukos baterijas, labai svarbu perskaityti šį traukos baterijų priežiūros vadovą. Dėl nurodytų priežiūros taisyklių nesilaikymo gali būti patirtos traumos, sugadinti įrengimai bei žymiai sutrumpėti baterijos tarnavimo laikas.

Šį vadovą rekomenduojama laikyti baterijos krovimo patalpoje ir  lengvai prieinamą personalui.

3. SAUGUMO TAISYKLĖS

Įspėjamieji ženklai.png- Baterijos ir celės yra sunkios! Reikalinga užtikrinti saugų diegimą! Naudoti tik tam pritaikytą įrangą!

- Dirbant su baterijomis, reikalinga naudoti apsauginius akinius ir drabužius!

-  Nerūkyti. Nenaudoti atviros liepsnos. Vengti trumpo sujungimo ir kibirkščių baterijos krovimo patalpoje ir netoli jos.

-  Elektrolitas yra deginantis skystis (sieros rūgštis) , kuris gali sukelti sunkius odos nudegimus. Elektrolitui, patekus ant odos ar į akis, reikalinga skubiai nuplauti dideliu kiekiu švaraus vandens ir kreiptis į gydytojus.

- Baterijos krovimo, iškrovimo ir jos naudojimo metu nuolatos išsiskiria sprogus vandenilio ir deguonies mišinys. Sprogimo pavojus!

-  Baterijos turi būti kraunamos tik gerai vėdinamose patalpose. Prieš įkrovimą reikalinga pakelti baterijos skyriaus dangtį.

- Pirmos pagalbos rinkinys ir gesintuvas turi būti lengvai pasiekiamoje vietoje

DĖMESIO! Visos baterijos metalinės dalys yra nuolat įelektrintos. Prieš bet kokio pobūdžio darbą su baterija reikalinga pašalinti visus metalinius daiktus nuo jos ir užtikrinti, kad niekas ant jos nenukristų. Visada naudoti tik izoliuotus įrankius. Nedėti įrankių ant celių.

4. DIEGIMAS

• Patikrinti, ar baterija nėra pažeista ir ar netrūksta dalių;

• Patikrinti elektrolito lygį celėse;

• Patikrinti teisingą elementų gnybtų jungčių ir kabelių poliariškumą;

• Patikrinti, ar gnybtai r jungtys yra tinkamai išdėlioti ir sujungti. Varžtų užveržimas - 25 Nm;

• Patikrinti, ar baterija pilnai pakrauta (elementų gnybtų įtampa turi būti 2.10 V.

5. NAUDOJIMAS

• Naudojimo metu turi būti užtikrinta gera ventiliacija;

• Niekada neištraukti kištuko iš lizdo, kol teka elektros srovė;

• Vengti gilesnio nei 80% nominalios talpos iškrovimo.

Siūlomas iškrovimo lygis - iki kol elektrolito tankis pasieks 1,13 Kg/L, esant 30°C;

PER GILŪS NUOLATINIAI BATERIJOS IŠKROVIMAI GALI TURĖTI ĮTAKOS BATERIJOS EKSPLOTACINĖMS SAVYBĖMS IR SUTRUMPINTI BATERIJOS TARNAVIMO LAIKĄ!

• Baterija turėtų būti pakrauta po kiekvieno iškrovimo;

• Kai nenaudojama, baterija turi būti laikoma apsaugotoje, švarioje ir sausoje patalpoje, tarp10°C ir 25°C laipsnių temperatūroje.

Patikrinimai ir mėnesiniai baterijos įkrovimai privalomi!

6. KROVIMAS

• Baterija turi būti pakrauta ( kaip aprašyta šiame skyriuje) baigus darbo pamainą ir/arba kai elektrolito lygis yra mažesnis nei 1.130 Kg/L;

• Bateriją krauti tik gerai vėdinamoje patalpoje, laikantis std. EN 50272-3;

• Baterijos skyriaus dangtis turi būti pakeltas;

  CELIŲ DANGTELIAI VISDA TURI BŪTI UŽDARYTI!

• NORINT IŠVENGTI NEPATAISOMŲ GEDIMŲ, KRAUTI TIK SU TINKAMU KROVIKLIU;

• Prieš pradedant, užtikrinti, kad pajungimo laidai sujungti tinkamu poliariškumu

• Elektrolito temperatūra turėtų būti ne mažesnė nei 10°C, o krovimo metu neturėtų viršyti 50°C. Jeigu viršija, krovimą nutraukti ir palaukti, kol temperatūra nukris žemiau 30°C;

• Kai krovimas baigtas, elektrolito tankis turėtų būti 1.29 ± 0.01 Kg/L at 30°C;

• Patikrinti elektrolito lygį ir TIK KAI REIKALINGA PAPILDYTI distiliuotu vandeniu.

7.  TEMPERATŪRA

• Rekomenduojama baterijos darbinė temperatūra yra 30°C.

• Pilnai pakrautos baterijos elektrolito tankis yra apie1.29 Kg/L prie 30°C temperatūros; išsikrovusioje baterijoje tankis yra apie1.13 Kg/L;

• Tankis padidėja, kai temperatūra žemiau 30°C ir sumažėja, kai temperatūra daugiau nei 30°C.

Korekcijos koeficientas yra 0.0007 Kg/L kiekvienam °C

• Pilnai pakrautos baterijos atviros grandinės įtampa priklauso nuo elektrolito tankio ir temperatūros.

  Priklausomybė tarp atviros grandinės įtampos (AGĮ) ir tankio (T) yra:

AGĮ = T [Kg/L] + 0.845

• Įtampa padidėja, kai temperatūra žemesnė nei 30°C ir sumažėja, kai temperatūra daugiau nei 30°C.

Korekcijos koeficientas yra 0.0006 V kiekvienam °C

• Nors didesnėje temperatūroje pagerėja eksploatacinės savybės dėl padidėjusios talpos, tačiau tai trumpina baterijos tarnavimo laiką. Priešingai, sumažėjus temperatūrai pailgėja baterijos tarnavimo laikas, tačiau sumažėja baterijos našumas ir pablogėja eksploatacinės savybės dėl mažesnės talpos.

8. KASDIENĖ PRIEŽIŪRA

Patikra.png

• Baigus darbo pamainą, baterija turi būti pakrauta, kaip aprašyta 6 - tame skyriuje.

Elektrolito patikra.png

• Kai baterijos įkrovimas baigtas, reikalinga patikrinti elektrolito lygį. Pastaba. Jeigu baterijoje yra sumontuotas elektrolito lygio indikatorius, esant per žemam elektrolito lygiui, indikatorius pradeda mirksėti tokiu intensyvumu: 1 raudonas + 4 žali. Tuomet būtina papildyti distiliuotu vandeniu. Jeigu mirksi vien tik raudonas, būtina nedelsiant papildyti distiliuoti vandeniu ir atlikti išlyginamąjį krovimą.

Vandens pildymas.png

• TIK JEIGU REIKIA, papildyti distiliuotu vandeniu.

PRIEŽIŪRA KAS SAVAITĘ

Priežiūra kas savaitę.png

• Atidžiai apžiūrėti bateriją ir atlikti išlyginamąjį krovimą.

PRIEŽIŪRA KAS MĖNESĮ

Priežiūra kas mėnesį.png

• Po įkrovimo išmatuoti ir Patikrinimų ataskaitoje pažymėti elektrolito temperatūrą baterijos viduryje, elektrolito tankį ir kiekvienos celės įtampą. Baterijų su automatine vandens papildymo sistema celės turi būti tikrinamos su hidrometru per tam skirtą diagnostinę skylę kiekviename kamštelyje.

KARTĄ PER METUS

Priežiūra kas metus.png

• Patikrinti elementų gnybtų įveržimo jėgą (vieną kartą metuose visoms jungtims, turi būti 25 Nm).

9. VALYMAS

Valymas.png

• Tam, kad išlaikyti optimalų baterijos našumą, labai svarbu, kad baterija būti švari. Nuvalyti ir nusausinti celių dangtelius bei baterijos paviršių;

• Pašalinti bet kokį skystį iš baterijos konteinerio.

10. LAIKYMAS

• Kai baterija nenaudojama, turi būti pilnai įkrauta ir laikoma saugioje, švarioje, sausoje ir nešaltoje patalpoje;

• Kas mėnesį turi būti patikrintas elektrolito tankis ir atliktas išlyginamasis krovimas;

• Iškrauta baterija, kurios elektrolito tankis mažesnis nei 1.20 Kg/L arba įtampa mažesnė nei 2.05 V elementui, negali būti laikoma ilgiau nei dvi dienos!

11. GEDIMAI

• Pastebėjus baterijos ar įkroviklio gedimus, susisiekti su baterijos tiekėju. Įtampos ir elektrolito tankio žymėjimai palengvins defektų pašalinimą.

 Patikrinimų ataskaitos forma ir pilnas priežiūros aprašymas - prikabintame PDF dokumente. 

Traukos baterijų priežiūra